Courses 
Souvislý příklad na účtování DM s doklady
Finanční dlouhodobý majetek
Způsoby vyřazení DM se zůstatkovou cenou
Vyřazení DM plně odepsaného
Finanční leasing
Ostatní způsoby pořízení DM (vlastní činnost, bezúplatné nabytí, vklad od jiné osoby, převod z osobního užívání do podnikání)
Pořízení DM dodavatelským způsobem ( s poskytnutím zálohy, nákup DM ze zahraničí)
Odepisování ze zvýšené vstupní ceny
Technické zhodnocení DM
Odpisy DM - účetní, 10 % navýšení u daňových
Dlouhodobý majetek - základní pojmy, shrnutí