Courses 
Výsledná kalkulace
Manažerské rozhodování
Centralizovaná forma
Účtování ve výrobním a odbytovém středisku
Samostatný účetní okruh - decentralizovaná forma
Analytická evidence VPÚ
Vnitropodnikové účetnictví - charakteristika, význam, principy
Metody kalkulace - pokračování - kalkulace postupná a průběžná
Metody kalkulace - kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková
Kalkulace - pojem druhy, kalkulační vzorec
Rozpočetnictví
Charakteristika, úkoly, význam MAU, základní pojmy