Courses 
Počet pracovníků a průměrný evidenční počet pracovníků
Řízení kapitálu - globální způsob
Řízení kapitálu - analytický způsob
Čistá a hrubá mzda
Ekonomické vyhodnocení a optimalizace výrobního programu
Efektivnost využívání dlouhodobého majetku
Prodej výrobků
Marketing - výrobek a jeho životní cyklus
Pohyblivá složka mezd
Základní mzda
Plánování materiálových zásob
Efektivnost investic
Výrobní kapacita
Opotřebení dlouhodobého majetku