Courses 
Kultura, ekonomika, věda a technika po roce 1945
Druhá světová válka – od vypuknutí války do napadení SSSR
Druhá světová válka – od vstupu USA do války po kapitulaci Japonska
Studená válka – od vypuknutí konfliktu do druhé berlínské krize
Studená válka – od karibské krize do rozpadu SSSR
Politický vývoj ve státech sovětského bloku
Vývoj „třetího světa“ po roce 1945
Československo v letech 1948 – 1968
Československo v letech 1969 – 1989
Svět v první polovině 90. let 20. století
Sovětský svaz ve 20. letech 20. století
Kolektivizace zemědělství a industrializace v SSSR v letech 1929 – 1933
Stalinský teror – politické procesy v SSSR ve 30. letech 20. století